Υπηρεσίες

Ιωάννης Ασκαρίδης & Συνεργάτες

Το εύρος των υπηρεσιών μας καταλαμβάνει όλα τα στάδια των εργασιών, από τη συλλογή πληροφοριών και την αρχική επικοινωνία με τον πελάτη μας μέχρι και το στάδιο της τελικής υλοποίησης και παράδοσης του έργου. Επίσης, ζωτικής σημασίας μέριμνα για εμάς αποτελεί όχι μόνο η εναρμόνιση με τις επιταγές της νομοθεσίας αλλά και η έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δεσμεύσεις.
Πολεοδομικές Άδειες - Άδειες Εργασιών Μικρής Κλίμακας
Ανακαίνιση - Αναβάθμιση Ακινήτων
Εξοικονόμηση Κατ΄ οίκον
Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
Ένταξη ιδιοκτησιών στις διατάξεις των νόμων περί αυθαιρέτων
Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων
Τοπογραφικά - Κτηματολογικά
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
Ηλεκτρονική διαχείριση μητρώου αποβλήτων
Τεχνικός ασφαλείας
More Than Just Business

Επιστήμονες - Μηχανικοί

Το γραφείο μας αποτελείται από επιστήμονες-μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Αρχιτέκτονες
 • Αγρονόμους Τοπογράφους
 • Μηχανολόγους Μηχανικούς
 • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
 • Διακοσμητές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Επιπρόσθετα συνεργαζόμαστε με εξιδεικευμένα συνεργεία για όλες τις απαιτούμενες εργασίες που αναλαμβάνουμε και αδειοδοτούμε.

iask partners
$149
Starter Package
Website Optimization
 • Basic website checkup
 • SEO recommendations
 • Google Ads recommendations
 • W3C Validator recommendations
$199
Upgrade Package
Business Optimization
 • Website checkup (W3C included)
 • SEO changes
 • Google Ads basic plan
 • Social Media plan
$299
Full Package
Complete Strategy
 • Website checkup (W3C included)
 • SEO changes
 • Google Ads marketing plan
 • Social Media marketing plan
iaskmichanikoi logo
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ι. Ασκαρίδης, Σύμβουλοι Μηχανικοί & Συνεργάτες .

© NK WEB Design. All Rights Reserved.